ความจำเสื่อมชั่วคราว,TGA
Read More +

ความจำเสื่อมชั่วคราว อาการที่มีอยู่จริง สามารถหายได้ในวันเดียว