6 steps บริหารหลังไหล่

ใครรู้สึกปวดไหล่ หรือรู้สึกเหนื่อยล้ากันบ้างวันนี้เรามีท่าบริหารหลังไหล่มาให้ได้ลองทำตามกันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันคะ

1. ประสานมือเข้าด้วยกันแล้วยืดไปข้างหน้าโดยหันฝ่ามือออก ค้างไว้ 10 – 20 วินาที
2. จากข้อ 1 ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ค้างไว้ 10 – 15 วินาที
3. เลื่อนมือลงมาเหนือศีรษะ มือซ้ายจับข้อศอกขวา มือขวาจับข้อศอกซ้าย โยกตัวไปทางซ้ายและขวา (ค้างไว้ข้างละ 8 – 10 วินาที)
4. ยกแขนกลับขึ้นไปในท่าที่ 2 ค้างไว้ 5 – 20 วินาที
5. วางมือลงข้างลำตัว ยกไหล่ขึ้น ค้างไว้ 3 – 5 วินาที (ทำ 3 ครั้ง)
6. วางมือไขว่หลัง แขนขวาทับแขนซ้าย เอียงคอไปทางซ้าย ค้างไว้ 10 – 12 วินาที แล้วสลับแขนซ้ายทับแขนขวา เอียงคอไปทางขวา

ข้อมูล : Thai Guasa Center
เรื่อง : ธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.