รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 4. ท่า 180 องศา

stick04(เข่าและศอกไม่งอ เท้าไม่ยก และแขนตรึงแนบตะบองตลอดการทำ)

  1. ยืนตัวตรง กางขาเพียงเล็กน้อย พาดตะบองไว้บนบ่าทั้ง 2 ข้าง กางแขนให้เหยียดตรงแนบกับตะบองไว้ตลอดเวลา (รูปประกอบ 1)
  2. บิดตัววาดปลายตะบองจากซ้ายไปขวา พยายามให้มุมของการบิดตัวจากซ้ายไปขวาได้ 180 องศา ในระหว่างการบิดตัวให้ตามองดูปลายตะบองซ้าย (ห้ามเลื่อนมือ) ไม่บิดเท้าตาม ไม่งอเข่า จากนั้นบิดตัววาดปลายตะบองซ้ายกลับไปทางซ้าย (รูปประกอบ 2)
  3. บิดตัววาดปลายตะบองขวาไปทางซ้าย พยายามให้มุมของการบิดตัวจากขวาไปซ้ายได้ 180 องศา ในระหว่างการบิดตัวให้ตามองดูปลายตะบองขวา (ห้ามเลื่อนมือ) ไม่บิดเท้าตาม ไม่งอเข่า จากนั้นบิดตัววาดปลายตะบองขวากลับไปทางขวา (รูปประกอบ 3)
  4. บิดตัววาดปลายตะบองสลับทางซ้ายและทางขวา (ตามที่อธิบายในข้อ 2 และข้อ 3) อย่างต่อเนื่องกันให้ครบ 30 – 50 ครั้ง กลับสู่ท่ายืนตัวตรง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.