รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 5. ท่าแหงนดูดาว

stick05(เข่าไม่งอ แขนเหยียดตรึงแนบตะบองตลอดการทำ)

  1. ยืนตัวตรง กางขาเพียงเล็กน้อย พาดตะบองไว้บนบ่าทั้งสองข้าง กางแขนให้เหยียดตรงแนบกับตะบอง (รูปประกอบ 1)
  2. วาดปลายตะบองซ้ายลงไปด้านข้างลำตัวด้านซ้าย พยายามให้ปลายตะบองแตะข้างขา โดยให้ลำตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้ามเลื่อนมือหันหน้าไปทางขวา ตามองปลายตะบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้า จากนั้นวาดปลายตะบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา (รูปประกอบ 2)
  3. วาดปลายตะบองขวาลงไปด้านข้างลำตัวด้านขวา พยายามให้ปลายตะบองแตะข้างขา โดยให้ลำตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้ามเลื่อนมือหันหน้าไปทางซ้าย ตามองปลายตะบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้า จากนั้นวาดปลายตะบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา (รูปประกอบ 3)
  4. วาดปลายตะบองซ้ายและขวาสลับขึ้น – ลง (ตามที่อธิบายในข้อ 2 และข้อ 3) อย่างต่อเนื่องกันครบ 30 – 50 ครั้ง กลับสู่ท่ายืนตัวตรง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.