รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 6. ท่าสีลม

stick06

(เข่าไม่งอ แขนเหยียดตรึงแนบตะบองตลอดการทำ)

  1. ยืนกางขาประมาณ 1 ถึง 2 เท่าของช่วงความกว้างของไหล่ พาดตะบองไว้บนบ่าทั้งสองข้าง กางแขนให้เหยียดตรงแนบกับตะบอง (รูปประกอบ 1)
  2. ก้มตัวไปด้านหน้าให้ลำตัวท่อนบนขนานกับพื้น โดยบังคับให้เหยียดตรงแนบกับตะบองและไม่งอเข่า
  3. วาดปลายตะบองทางด้านซ้ายไปทางขวา พยายามให้ปลายตะบองซ้ายแตะหัวนิ้วโป้งเท้าขวา (โดยบังคับให้ศรีษะและลำตัวซึ่งเป็นแกนในการวาดตะบองอยู่นิ่งๆ) ตามองพื้น ห้ามเลื่อนมือ จากนั้นวาดปลายตะบองซ้ายกลับไปทางซ้าย (รูปประกอบ 2)
  4. วาดปลายตะบองทางด้านขวาไปทางซ้าย พยายามให้ปลายตะบองขวาแตะหัวนิ้วโป้งเท้าซ้าย (โดยบังคับให้ศรีษะและลำตัวซึ่งเป็นแกนในการวาดตะบองอยู่นิ่งๆ) ตามองพื้น ห้ามเลื่อนมือ จากนั้นวาดปลายตะบองขวากลับไปทางขวา (รูปประกอบ 3)
  5. วาดปลายตะบองซ้ายและขวาสลับไป – มา (ตามที่อธิบายในข้อ 3 และข้อ 4) อย่างต่อเนื่องกันเหมือนกังหันลมโดยไม่หยุดให้ครบ 30 – 50 ครั้ง เงยตัวขึ้น กลับสู่ท่ายืนตรง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.