รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 7. ท่า 360 องศา

stick07

(เข่าและศอกไม่งอตลอดการทำ)

  1. ยืนตัวตรง กางขาเล็กน้อย คว่ำมือกำตะบองไว้ด้านหน้า โดยระยะห่างของมือควรเท่ากับระยะห่างของขาที่ยืน แขนเหยียดตรง (รูปประกอบ 1)
  2. วาดตะบองขึ้นมาระดับหน้าอกโดยไม่งอศอก ตามองตะบองอย่างมีสมาธิ
  3. วาดตะบองลงด้านหน้า โดยก้มตัวลงให้มากที่สุด ไม่งอเข่าและแขนตลอดเวลา (รูปประกอบ 2)
  4. พยายามยืดตัวลงเพื่อให้ตะบองแตะพื้น โดยไม่งอเข่าและแขน ขย่ม 5 ครั้ง
  5. วาดตะบองเรี่ยพื้นไปทางซ้าย พร้อมกับเอียงตะบองไปทางซ้ายสุด จนตะบองเป็นแนวเส้นตรงขนานกับลำตัว จากนั้นค่อยๆวาดตะบองขึ้นทางด้านข้างซ้าย โดยใช้เอวเป็นแกนในการหมุน พร้อมๆกับเอนตัวหงายไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วค่อยๆวาดตะบองลงทางด้านขวา (พร้อมๆกับเอนตัวหงายกลับมาทางด้านขวา) จนตะบองเป็นแนวเส้นตรงกับลำตัว พยายามกดตะบองลงมาหาพื้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจึงวาดตะบองเรี่ยพื้นพร้อมกับเอนตัวจากขวามาด้านหน้า พยายามยืดตัวลงเพื่อให้ตะบองแตะพื้น ขย่ม 5 ครั้ง (รูปประกอบ 3 – 10)
  6. วาดตะบองเรี่ยพื้นไปทางขวา พร้อมกับเอนตัวไปทางด้านขวาจนสุด จนตะบองเป็นแนวเส้นตรงขนานกับลำตัว จากนั้นค่อยๆวาดตะบองขึ้นทางด้านข้างขวา โดยใช้เอวเป็นแกนในการหมุน พร้อมๆกับเอนตัวหงายไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วค่อยๆวาดตะบองลงทางด้านข้างซ้าย (พร้อมๆกับเอนตัวหงายกลับมาทางด้านซ้าย) จนตะบองเป็นแนวเส้นตรงกับลำตัว พยายามกดตะบองลงมาหาพื้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจึงวาดตะบองเรี่ยพื้นพร้อมกับเอนตัวจากซ้ายมาด้านหน้า พยายามยืดตัวลงเพื่อให้ตะบองแตะพื้น ขย่ม 5 ครั้ง
  7. ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 5 ถึงข้อ 6 อีก 3 ครั้ง
  8. เงยตัวขึ้นกลับสู่ท่ายืนตรง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.