รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 8. ท่าเตะตรงเท้าเหยียด

stick07

  1. ยืนให้ขาซ้าย (หรือขาที่จะเตะ) อยู่ทางด้านหลัง
  2. คว่ำมือกำตะบอง แขนเหยียดตรง ยกตะบองขึ้นไปที่ระดับสูงเท่าที่จะสามารถเตะได้ถึง (ขณะเตะให้รักษาระดับความสูงของตะบองไว้ให้คงที่ตลอดเวลา ไม่ลดตะบองลงมาหาเท้า) (รูปประกอบ 1)
  3. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาซ้ายขึ้นตรงๆให้สูงถึงระดับความสูงของตะบองที่ยกไว้ ขณะเตะให้ขาซ้ายเหยียดตรง ไม่งอเข่า ปลายเท้าซ้ายเหยียดตรง ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าซ้ายลงด้านหน้า สลับขาขวาให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป
  4. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาขวาขึ้นตรงๆให้สูงถึงระดับความสูงของตะบองที่ยกไว้ ขณะเตะให้ขาขวาเหยียดตรง ไม่งอเข่า ปลายเท้าขวาเหยียดตรง ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าขวาลงด้านหน้า สลับขาซ้ายให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป (รูปประกอบ 2 – 3)
  5. เตะขาสลับซ้ายและขวา (ตามที่อธิบายในข้อ 3 และข้อ 4) ต่อเนื่องกันให้ครบ 30 – 50 ครั้ง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.