รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 10. ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด

stick10

  1. ยืนให้ขาซ้าย (หรือขาที่จะเตะ) อยู่ทางด้านหลัง
  2. คว่ำมือกำตะบอง แขนเหยียดตรง ยกตะบองขึ้นไปที่ระดับสูงสุดเท่าที่จะสามารถเตะได้ถึง (ขณะเตะให้รักษาระดับความสูงของตะบองไว้ให้คงที่ ไม่ลดตะบองลงมาหาเท้า) (รูปประกอบที่ 1)
  3. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาซ้ายขึ้นมาทางด้านข้างซ้ายสุด ให้สูงถึงระดับความสูงของตะบองที่ยกไว้ พร้อมๆกับวาดขาไปทางปลายตะบองขวาจนสุด ขณะเตะไม่งอเข่า ปลายเท้าเหยียดตรงตลอดเวลา ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าซ้ายลงด้านหน้า สลับขาขวาให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป (รูปประกอบ 2 – 4)
  4. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาขวาขึ้นมาทางด้านข้างขวาสุด ให้สูงถึงระดับความสูงของตะบองที่ยกไว้ พร้อมๆกับวาดขาไปทางปลายตะบองซ้ายจนสุด ขณะเตะไม่งอเข่า ปลายเท้าเหยียดตรงตลอดเวลา ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าขวาลงด้านหน้า สลับขาซ้ายให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป
  5. เตะสลับขาซ้ายและขวา (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3 และข้อ 4) ต่อเนื่องกันให้ครบ 30 – 50 ครั้ง