รำตะบอง

ท่าจูบสะดือ | ท่าไหว้พระอาทิตย์ | ท่าถ้ำผาปล่อง | ท่า 180 องศา | ท่าแหงนดูดาว | ท่าสีลม | ท่า 360 องศา | ท่าเตะตรงเท้าเหยียด | ท่าเตะตรงเท้าฉาก | ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด | ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก | ท่าแถม


ท่าที่ 11. ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก

stick11

  1. ยืนให้ขาซ้าย (หรือขาที่จะเตะ) อยู่ทางด้านหลัง
  2. คว่ำมือกำตะบอง แขนเหยียดตรง ยกตะบองขึ้นไปที่ระดับสูงสุดเท่าที่จะสามารถเตะได้ถึง (ขณะเตะให้รักษาระดับความสูงของตะบองไว้ให้คงที่ ไม่ลดตะบองลงมาหาเท้า) (รูปประกอบ 1)
  3. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาซ้ายขึ้นมาตรงๆให้สูงถึงระดับตะบองที่ยกไว้ พร้อมๆกับวาดขาไปทางปลายตะบองซ้ายจนสุด ขณะเตะขาต้องเหยียดตรง ไม่งอเข่า ปลายเท้าตั้งฉากตลอดเวลา ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าซ้ายลงด้านหน้า สลับขาขวาให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป (รูปประกอบ 2 – 4)
  4. ขย่มตัว (เพื่อส่งแรงเตะ) เตะขาขวาขึ้นมาตรงๆให้สูงถึงระดับตะบองที่ยกไว้ พร้อมๆกับวาดขาไปที่ปลายตะบองขวาจนสุด ขณะเตะขาต้องเหยียดตรง ไม่งอเข่า ปลายเท้าตั้งฉากตลอดเวลา ไม่สะบัดปลายเท้า แขนเหยียดตรง เมื่อเตะเสร็จแล้ว วางเท้าขวาลงด้านหน้า สลับขาซ้ายให้มาอยู่ด้านหลัง เพื่อเตรียมเตะครั้งต่อไป
  5. เตะสลับขาซ้ายและขวา (ตามที่อธิบายในข้อ 3 และข้อ 4) ต่อเนื่องกันให้ครบ 30 – 50 ครั้ง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.