เก็บเต้าหู้เหลือ

เต้าหู้สดที่เหลือจากการทำอาหารให้เก็บในภาชนะมีฝาปิด เติมน้ำต้มสุกให้ท่วมเต้าหู้ก่อนปิดฝาแช่ตู้เย็น หมั่นเปลี่ยนน้ำจนกว่าจะใช้หมด วิธีนี้เก็บเต้าหู้ได้ 1 สัปดาห์

 

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.