กินแป้งมาก ทำให้ ปวดเมื่อย
Read More +

กินแป้งมาก ทำให้ ปวดเมื่อย ได้ รู้ยัง

กินแป้ง, เบาหวาน
Read More +

ชัวร์หรือมั่ว : กินแป้งและน้ําตาล เท่านั้นที่ทำให้เป็นเบาหวาน

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.