พิธีลาสิกขา
Read More +

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จร่วมพิธีลาสิกขาพระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พุทธคยา ในวาระครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read More +

รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจากสังเวชนียสถาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.