คำแนะนำช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, ซึมเศร้า
Read More +

คำแนะนำการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย