สร้างอาสนวิหารด้วยมือ
Read More +

คุณปู่วัย 93 ใช้เวลากว่า 50 ปี สร้างอาสนวิหารด้วยมือ

คุณปู่ใจบุญ
Read More +

คุณปู่ใจบุญ อุทิศชีวิตวัยเกษียณดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤต แถมบริจาคเงินเป็นล้าน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.