ซินเนสทีเซีย
Read More +

ซินเนสทีเซีย ปรากฏการณ์ประสาทสัมผัสมหัศจรรย์

synaesthesia, ซินเนสทีเซีย, อาการ synaesthesia, เห็นตัวอักษรเป็นสี
Read More +

โลกที่มีแต่สีสัน โรคซินเนสทีเซียหรือ synesthesia

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.