ผ่าตัดซีสต์รังไข่
Read More +

เปิดห้องหมอสูติ ผ่าตัดซีสต์รังไข่ 6 ครั้ง จากประสบการณ์สาวโสด

ซีสต์ที่เต้านม, เต้านม, ถุงน้ำที่เต้านม, ทรวงอก, มะเร็งเต้านม
Read More +

ซีสต์ที่เต้านม มีขนาดใหญ่ขึ้น เสี่ยงมะเร็งร้ายจริงหรือ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.