เสียงดัง, มลพิษทางเสียง
Read More +

เสียงดัง เเค่ไหน ถึงเรียกว่ารบกวนหู “มลพิษทางเสียง”

Read More +

ทำไมพระต้อง ตีระฆัง ความเป็นมาและความหมายของการตีระฆังในพระพุทธศาสนา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.