ฆ่าหนู
Read More +

Dhamma Daily: ฆ่าหนู ที่สกปรกเพราะมากัดสายไฟ เป็นบาปหรือไม่

ทำบาป
Read More +

นี่แหละบาปแน่! เฉลย 5 ข้อคาใจของผู้ไม่แน่ใจว่าทำบาปหรือทำบุญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.