เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย-เนปาล
Read More +

พระสงฆ์จากพัทลุง 6 รูปมุ่ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย-เนปาล  

เห็นธรรม
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ปฏิบัติธรรมที่อินเดียทำให้ เห็นธรรม ถ่องแท้กว่าหรือไม่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.