เกรก มอร์เทนสัน
Read More +

เกรก มอร์เทนสัน พ่อพระผู้เสี่ยงชีวิตช่วยเด็กหญิงปากีสถานให้ได้เรียนหนังสือ

หญิงเหล็ก
Read More +

มูนิบา มาซารี หญิงเหล็ก แห่งปากีสถาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.