กรรมตามทัน
Read More +

กรรมตามทัน เรื่องเล่าผลแห่งกรรมจากการทำร้ายสุนัข

การทำร้ายสัตว์
Read More +

ไขข้อข้องใจเรื่องของ การทำร้ายสัตว์ พร้อมผลกรรมจากการผิดศีลข้อ 1

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.