การพูดในที่สาธารณะ
Read More +

แบบทดสอบ “ความกลัว” การพูดในที่สาธารณะ

เทคนิคการพูด
Read More +

เคล็ด(ไม่)ลับ เทคนิคการพูด อย่างมืออาชีพของ คุณหนิง – ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.