พระมหากัจจายนะ
Read More +

ทำไม พระมหากัจจายนะ จึงเป็นที่เคารพและรักของเทวดา 

พระสังกัจจายน์
Read More +

รูปสมบัติงดงามไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ” พระสังกัจจายน์ ” พระผู้เป็นที่รัก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.