พิมฐา
Read More +

Goodlife Goodtalk: Pimtha x MayyR โลกสดใส เวลาเรามีใครสักคน กับ พิมฐา x เมอา

synaesthesia, ซินเนสทีเซีย, อาการ synaesthesia, เห็นตัวอักษรเป็นสี
Read More +

โลกที่มีแต่สีสัน โรคซินเนสทีเซียหรือ synesthesia

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.