นั่งสมาธิแล้วจิตคิดฟุ้งซ่าน
Read More +

Dhamma Daily : นั่งสมาธิแล้วจิตคิดฟุ้งซ่าน ควรทำอย่างไรดี

เวลาสวดมนต์มักคิดฟุ้งซ่าน
Read More +

Dhamma Daily : เวลาสวดมนต์มักคิดฟุ้งซ่าน อย่างนี้จะได้อานิสงส์จากการสวดมนต์หรือเปล่า

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.