เมลินดา เกตส์
Read More +

จิตอาสาของ เมลินดา เกตส์

มหาเศรษฐีใจบุญ
Read More +

รักวัวให้ผูก รักลูกต้องสอนให้รู้จัก “ให้” บทเรียนสำคัญจาก สุดยอดมหาเศรษฐีใจบุญของโลก