รสเค็ม
Read More +

เค็มปี๋ ทำความรู้เครื่องปรุง “รสเค็ม”

โซเดียม ภาษีโซเดียม เกลือ
Read More +

ทำความรู้จัก “โซเดียม” …ที่มาของรสเค็ม ที่ไม่ใช่แค่ เกลือ

เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน กินไม่พอดีมีโทษ
Read More +

เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน กินไม่พอดีมีโทษ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.