นิ่วในไต, รถไฟเหาะ, อิกโนเบล2018, ignobel2018
Read More +

รักษานิ่วในไต ด้วยรถไฟเหาะ : อิกโนเบล ประจำปี 2018 สาขาการแพทย์

Read More +

เทคนิค “กิน” ต้านอาการนิ่วในถุงน้ำดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.