วันวิสาขบูชาโลก
Read More +

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ

ใส่บาตรพระสงฆ์, ตักบาตร, วิสาขบูชา, อาหารใส่บาตร, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Read More +

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.