ศิลป์ พีระศรี
Read More +

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีกับการสร้างสรรค์พระพุทธรูป

ศิลป์ พีระศรี
Read More +

คิดถึงอาจารย์ฝรั่ง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.