สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง
Read More +

ชีวิตอันน่าเสียดาย (?) ของสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

สตีเฟน ฮอว์กิง
Read More +

สตีเฟน ฮอว์กิง กับข้อคิดดี ๆ ที่เป็นนิรันดร์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.