สนับสนุนให้ผู้อื่นทำแท้ง
Read More +

ทำไมคนที่ สนับสนุนให้ผู้อื่นทำแท้ง จึงบาปไปด้วย? – นิตยสาร Secret