หลุยส์ เบรลล์
Read More +

“หลุยส์ เบรลล์” เปลวไฟ…ในโลกมืด

อักษรเบรลล์
Read More +

หลุยส์ เบรลล์ ชายตาบอด ผู้สร้าง อักษรเบรลล์ ให้คนตาบอดทั่วโลกได้อ่านหนังสือ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.