ห้องสมุดในโรงรถ
Read More +

เด็กประถมสร้างห้องสมุดในโรงรถ เพื่อกระตุ้นเด็กอื่นให้หันมาอ่านหนังสือ

Room to Read
Read More +

Room to Read : เยาวชนได้อ่านหนังสือดี ๆ ฟรีคือความสุขของเรา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.