อยากนิพพาน
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: หากมีสามีแล้ว แต่ อยากนิพพาน ดิฉันควรจะวางตัวอย่างไรดี