Read More +

อาการน่าห่วงของสาวๆ พวกหล่อนอยาก ฆ่าตัวตาย เพียงเพราะมีประจำเดือน

อาการก่อนมีประจำเดือน, หลากอารมณ์, ปวดประจำเดือน, ประจำเดือน
Read More +

อาการก่อนมีประจำเดือน ภาวะป่วนกวนกายใจคุณผู้หญิง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.