รู้จักยอมรับ “ ความโง่ ” ของตัวเราเอง
Read More +

รู้จักยอมรับ “ ความโง่ ” ของตัวเราเอง

ล้มเหลว บ่อยเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้น
Read More +

ล้มเหลว บ่อยเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.