โยฮันส์ จีบรีจีออร์จีส์
Read More +

โยฮันส์ จีบรีจีออร์จีส์ บิดาแห่งการอ่านของเด็กเอธิโอเปีย

ดอลลี่ พาร์ตัน
Read More +

ดอลลี่ พาร์ตัน บริจาคหนังสือครบ 100 ล้านเล่มเข้าโครงการอ่านสำหรับเด็ก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.