อาการฉี่ผิดปกติ โรคสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
Read More +

5 วิธีแก้ อาการฉี่ผิดปกติ จากโรคสมอง

โรคร้าย, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคสโตรก, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคเรื้อรังที่มาจากความเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, ป้องกันโรค
Read More +

บ.ก.ขอตอบ : Check Top 5 โรคร้าย ทำคนทั่วโลกตายเยอะที่สุด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.