ผู้สูงอายุ, โรคหน้าหนาว
Read More +

อากาศหนาวเย็น สำหรับผู้สูงวัย ดูแลป้องกันอย่างไร ไม่ให้ป่วยเป็น โรคหน้าหนาว

โรคปอดติดเชื้อ
Read More +

“ปอดติดเชื้อ” โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ ควรป้องกันแต่เนิ่นๆ

Read More +

การดูแลผู้สูงวัย ความเข้าใจและความร่วมมือคือสิ่งสำคัญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.