การฆ่า
Read More +

ทุกการฆ่าล้วนเป็นบาป บทความธรรมะดี ๆ โดย ท่านว.วชิรเมธี

ทำการุณยฆาต
Read More +

Dhamma Daily : หาก ทำการุณยฆาต สัตว์ที่ป่วยหนักจะถือเป็นบาปหรือไม่

การุณยฆาต
Read More +

 การุณยฆาต คืออะไร การฆ่าแบบนี้เป็นบาปหรือไม่ เรามีคำตอบมาฝาก

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.