ทำไมพระต้องบิณฑบาต
Read More +

ทำไมพระต้องบิณฑบาต คลายข้อสงสัยกิจของสงฆ์ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ร่มกาสาวพัสตร์
Read More +

เผยภาพวัตรปฏิบัติอันงดงามของ “พระต่อ ธนภพ” ในร่มกาสาวพัสตร์ – Secret

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.