คนไข้ลาว
Read More +

คนไข้ลาวเงินหมด คิดกลับไปตายบ้านเกิด หมอไทยช่วยกันลงขันยื้อชีวิตไว้ได้

ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
Read More +

ชื่นชมคุณหมอลงขันรวมเงินเป็นค่าเดินทางมารักษาตัวให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.