อาการโควิด
Read More +

ตาอักเสบ ตาแดง อีกหนึ่ง อาการโควิด ที่เกิดขึ้นได้ 

ตาแดงจากเชื้อไวรัส
Read More +

“ตาแดง” โรคไม่ร้ายแรงแต่ทำให้รำคาญใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.