พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง
Read More +

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง ก่อนเชื่อก่อนแชร์ในโลกโซเชียล

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
Read More +

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (แปล)

อาฏานาฏิยปริตร
Read More +

อาฏานาฏิยปริตร (แปล) ป้องกันจากภัยของอมนุษย์และภยันตรายทั้งปวง

บทสวดบารมี 30 ทัศ
Read More +

บทสวดบารมี 30 ทัศ (แปล) สรรเสริญบารมีของพระพุทธเจ้า พร้อมที่มาบทสวด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.