บริจาคน้ำนม
Read More +

คุณแม่เพิ่งเสียลูกน้อย ตัดสินใจบริจาคน้ำนมตัวเองเพื่อช่วยเด็กอื่น

นมแม่ ท่อน้ำนมอุดตัน ให้นม
Read More +

หมอชี้ให้นมลูกต้องดื่มจากเต้า รับนมบริจาคเสี่ยงรับเชื้อโรค

บริจาคน้ำนม
Read More +

พยาบาลนางฟ้าบริจาคน้ำนมให้แก่ลูกชายที่แม่ป่วยเป็นมะเร็ง จนไม่สามารถให้นมเองได้

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.