ถ่ายภาพเพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตาย
Read More +

เขาถ่ายภาพเพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายสุดท้ายกลายเป็นช่างภาพดัง

ปูเป้-อรปวีณ เมืองเกษม
Read More +

วิธีบำบัดโรคที่ผู้ให้และผู้รับได้บุญร่วมกัน ปูเป้-อรปวีณ เมืองเกษม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.