บุหรี่ไฟฟ้า
Read More +

เบาได้เบา! บุหรี่ไฟฟ้า เทรนด์ที่ทำปอดแฟบ

ควันบุหรี่
Read More +

ปัจจุบันยังมีเด็กได้รับควันบุหรี่ภายในครัวเรือนสูงถึง 5 ล้านคน

Read More +

” นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า” ส่งผลต่อการเกิดช่องว่างในเซลล์สมอง ส่งผลต่อความจำ จริงหรือไม่

บุ่หรี่ไฟฟ้า
Read More +

พบรายแรกในประเทศไทย ผู้ป่วยปอดอักเสบ จากบุหรี่ไฟฟ้า สูตรผสมกัญชา

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.