คิดบวก-คิดลบ-การทำงาน
Read More +

มองอย่างเข้าใจ ไม่ว่า “คิดบวก” หรือ “คิดลบ” ก็เป็นผลดีได้ ถ้าใช้ถูกกับสถานการณ์

เสียสุขภาพจิต คนชอบคิดลบ มองโลกในแง่ร้าย
Read More +

รับมืออย่างไรไม่ให้ เสียสุขภาพจิต เมื่อต้องอยู่ใกล้กับคนคิดลบ

ชอบโทษคนอื่นมากกว่าตัวเอง
Read More +

อย่าเสียเวลามาสงสารตัวเองเลย! 10 คำถาม ที่บ่งบอกว่าเรา ชอบโทษคนอื่นมากกว่าตัวเอง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.