อุณหภูมิร่างกาย
Read More +

อุณหภูมิร่างกาย เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้

Read More +

เด็กหญิง 9 ขวบ เจ็บคอ มีไข้ หมอพบ “แผลรูๆ” ในช่องปาก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.